Zkoušky základního výcviku jezdce ZZVJ 21.4. 2017

Dne 20.4.-21.4.2017 se budou konat zkoušky základního výcviku u nás v jezdecké škole v Měšicích. Ve čtvrtek 20.4.  zkoušky na nečisto a v pátek závěrečné zkoušky.

Přihlášky na ZZVJ zasílejte na adresu:

Irena Hůlková-Zeyerova alej 1841/14,162 00 Praha 6 Tel: 776 114 949,  e-mail: oblast.prazska@cjf.cz,

bližší info : http://www.cjf.cz/vzdelavani/zzvj/